RI-SHPALLJE PËR VEND VAKANT

PËRGJEGJËS NË KINOTEATRIN “VAÇE ZELA” QËNDRA KULTURORE DHE KLUBI I SHUMËSPORTEVE

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Urdhërit të Kryetarit me nr.335 datë 07.12.2023 “Për Miratimin e Strukturës Organizative të Bashkisë Lushnje për vitin 2024”; Bashkia Lushnje shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin:

 

PËRGJEGJËS NË KINOTEATRIN “VAÇE ZELA” QËNDRA KULTURORE DHE KLUBI I SHUMËSPORTEVE

 

Shiko Shpalljen 

 

AlbaniaUSA