Më poshtë do të gjeni dokumentacionin e kërkuar për aplikimet online përmes faqes https://e-albania.al  për lejet e ndërtimit, lejet e zhvillimit dhe deklarata për punime paraprake :

1. Dokumentacioni për pajisjen me Leje Ndërtimi  

2. Dokumentacioni për pajisjen me Leje Zhvillimi  

3. Dokumentacioni për Punime me Deklaratë Paraprake  

4. Dokumentac​ioni për Çertifikatë Përdorimi​​