Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Lajmet > Shpallen kriteret për përfitimin e bursave për studentët

Kategorite

Filtro:

Shpallen kriteret për përfitimin e bursave për studentët

​Shpallen kriteret e bursave për vitin 2019. Kriteret mund t'i lexoni më poshtë ose t'i shkarkoni ne linkun  : " Vendim nr. 698 datë 21.11.2018"​                                              

                                                       VENDIM

                                             Nr. 698, datë 21.11.2018

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË

 Vendimin mund ta shkarkoni këtu : " Vendim nr. 698 datë 21.11.2018"

 

5. Studentë në nevojë konsiderohen:

 

5.1 Sipas kriterit ekonomik:

 

a) Studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 (dhjetë) km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

 

b) Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

 

c) Personat me aftësi të kufizuar,(srtudentet) të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar.

 

 

 

Dokumentacioni qe nevojitet per te perfituar burse sipas v.k.m-se nr.903 date 21.12.2016 "Për caktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë" ndryshuar me VKM nr 698 datw 21.11.2018

·         Kerkese drejtuar Bashkise dhe Keshillit Bashkiak

·         Vertetimin e studentit

·         Fotokopje te kartes se identitetit te studentit

·         Certifikate familjare

·         Vertetim nga Intituti i Sigurimeve Shoqerore (per te gjithe pjesetaret e familjes per te vertetuar nese perfitojne ndonje lloj pensioni)

·         Vertetim nga Drejtoria e Ndihmes Ekonomike ne Bashki.

·         Vertetim nga Drejtoria e Punes dhe Shansenve te Barabarta (per te gjithe pjesetaret e familjes qe jane mbi 18 vjec). Per personat qe jane ne pune, kerkohet vertetimi nga qendra e punes.

·         Vertetim nga Drejtoria e Pergjithshme apo Rajonale e Tatimeve te vertetuar nese keni biznes privat (per te gjithe pjesetaret e familjes mbi moshen 18 vjec).

·         Vertetim nga Bashkia per te vertetuar nese keni biznes privat (per te gjithe pjesetaret e familjes mbi moshen 18 vjec)

·         Vertetim Pasurie nga Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme(per te gjithe pjesetaret e familjes).

Nuk perfitojne burse apo humbasin te drejten e perfitimit studentet:

1.   Jane ndare nga trungu familjar

2.   Familjat e tyre ushtrojne veprimtari private

3.   Vazhdojne studimet ne nje program te dyte studimi

4.   Shpallen ngeles dhe humbasin vitin shkollor per arsye te rezultateve jokaluese

5.   Nuk kane perfunduar programin e studimit Brenda kohezgjatjes normale te tij, te percaktuar ne aktin e hapjes se programit te studimit.

II. Studentë në nevojë konsiderohen:

5.1 Sipas kriterit ekonomik:

a) Studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 (dhjetë) km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

b) Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

c) Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar

III. Sipas pikes 5.2 te ketij vendimi   jane jashte kriterit ekonomik:

a) Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit;

b) Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë;

c) Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror;

ç) Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës

Shenim : Keto kadegori studentesh  ne rast se aplikojne per te perfituar burse duhet te dorezojne prane njesive te qeverisjes vendore vetem vendimet perkatese dhe perjashtohen nga dorezimi  dokumentacionit te permendur ne piken I.   Dokumentacioni duhet te jete dorezuar i plote prane  Bashkise Lushnje brenda dates  21.12.2018

 

 

Eventet

<shtator 2020>
HënMarMërEnjPreShtDie
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Se shpejti


Buletini Informativ