Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Lajmet > Njoftim per vende te lira pune

Kategorite

Filtro:

Njoftim per vende te lira pune

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, dhe ligjit 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore " neni 64.

 

Bashkia Lushnje shpall konkurrimin per vende te lira pune ne keto pozicione:

1.Specialist /Arkitekt

-Të zoteroje diploma te arsimit te larte.

-Të kete te pakten 1 vite pervoje pune ne profesion.

Kandidatet qe aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore në fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

 

​Dokumentacioni i aplikimit do të dorëzohet në zyren e Burimeve Njerezore ,Bashkia Lushnje. Afati i dorezimit te dokumentacionit brenda dates 31 Gusht 2021.

 _________________________________________________________________

 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, dhe ligjit 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore " neni 64.

 

Bashkia Lushnje shpall konkurrimin per vende te lira pune ne keto pozicione:

1.Specialist /Inxhinier Hidro

-Të zoteroje diploma te arsimit te larte .

-Të kete te pakten 1 vite pervoje pune ne profesion.

 

Kandidatet qe aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore në fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentacioni i aplikimit do të dorëzohet në zyren e Burimeve Njerezore ,Bashkia Lushnje. Afati i dorezimit te dokumentacionit brenda dates 31 Gusht 2021.

 _________________________________________________________________

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, dhe ligjit 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore " neni 64.

 

Bashkia Lushnje shpall konkurrimin per vende te lira pune ne keto pozicione:

1.Specialist /Inxhinier Nderitmi

-Të zoteroje diploma te arsimit te larte .

-Të kete te pakten 1 vite pervoje pune ne profesion.

 

Kandidatet qe aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore në fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentacioni i aplikimit do të dorëzohet në zyren e Burimeve Njerezore ,Bashkia Lushnje. Afati i dorezimit te dokumentacionit brenda dates 31 Gusht 2021.

__________________________________________________________________

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, dhe ligjit 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore " neni 64.

 

Bashkia Lushnje shpall konkurrimin per vende te lira pune ne keto pozicione:

1.Specialist /Inxhinier Mekanik

-Të zoteroje diploma te arsimit te larte.

-Të kete te pakten 1 vite pervoje pune ne profesion.

 

Kandidatet qe aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore në fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentacioni i aplikimit do të dorëzohet në zyren e Burimeve Njerezore ,Bashkia Lushnje. Afati i dorezimit te dokumentacionit brenda dates 31 Gusht 2021.

 __________________________________________________________________

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, dhe ligjit 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore " neni 64.

 

Bashkia Lushnje shpall konkurrimin per vende te lira pune ne keto pozicione:

1.Specialist /Inxhinier Elektrik

-Të zoteroje diploma te arsimit te larte .

-Të kete te pakten 1 vite pervoje pune ne profesion.

 

Kandidatet qe aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka masë displinore në fuqi.
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentacioni i aplikimit do të dorëzohet në zyren e Burimeve Njerezore ,Bashkia Lushnje. Afati i dorezimit te dokumentacionit brenda dates 31 Gusht 2021.

Eventet

<dhjetor 2021>
HënMarMërEnjPreShtDie
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Se shpejti


Buletini Informativ