Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Lajmet > Njoftim për vende vakante pune

Kategorite

Filtro:

Njoftim për vende vakante pune

Publikim per vende vakante pune 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

         BASHKIA LUSHNJE

      DREJTORIA E PËRGJITHËSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

​ 

PUBLIKIM VËNDE VAKANTE NË BASHKINË LUSHNJE

Institucioni Bashkia Lushnje ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për pozicionet:

Arkitekt  (2 vende)

Ing.Ndetimi (2 vende)

Ing.Gjeodet  (1 vend)

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:

a)     Të zotërojnë diplomë të nivelit "Bachelor" ose "Master Shkencor" apo "Profesional" në degët e sipermermendura .

(Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).

b)     Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grupë.

c)     Të zotërojnë nje gjuhë të huaj.

 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë Dokumentet si më poshtë:

  1. Jetëshkrim i plotësuar  (CV)
  2. Fotokopje të diplomës (bachelor/master );
  3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  4. Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
  5. Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
  6. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda dates

30 /09 /2020,  në Bashkine Lushnje.                                              

Eventet

<dhjetor 2020>
HënMarMërEnjPreShtDie
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Se shpejti


Buletini Informativ