​​​Këtu do të gjeni Vendimit e Këshillit Bashkiak Lushnje​Vendimet e Keshillit Bashkiak Lushnje

​​