​Këtu do të gjeni Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Lushnje.  "shiko këtu"​