​​​

Njësitë Administrative të Bashkisë Lushnje janë :

NJESIA ADMINISTRATIVE  NR. 1
ADMINISTRATOR  G. ÇELA
LAGJA “ KADI QYSTRI”
RRUGA “ FAN NOLI”
 
NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 2
ADMINISTRATOR  L.CANKA
LAGJA” KONGRESI I LUSHNJES”
RRUGA “ BAJRAM HAXHIU”
 
NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 3
ADMINISTRATOR  “ V. DAVIDHI”
LAGJA  “LONI DHAMO”
RRUGA “ UAN KONDAKCIU”
 
NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 4
ADMINISTRATOR  N.MANOKU
LAGJA “GAFURR MUCO”
RRUGA “ VATH KORRESHI”
 
NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 5
ADMINISTRATOR  M.CANAKU
LAGJA “ KARBUNARE”
RRUGA” FOTAQ FILIQEU”
 
NJESIA ADMINISTRATIVE ALLKAJ
ADMINISTRATOR  I.LOPARI
                ALLKAJ
 
NJESIA ADMINISTRATIVE BALLAGAT
ADMINISTRATOR  Q.GRECA
                BALLAGAT
 
NJESIA ADMINISTRATIVE BUBULLIME
ADMINISTRATOR A.ZALLI
                BUBULLIME
 
NJESIA ADMINISTRATIVE DUSHK
ADMINISTRATOR A. DEDEJ
                DUSHK
 
NJESIA ADMINISTRATIVE HYSGJOKAJ
ADMINISTRATOR V.SHARKA
                HYSGJOKAJ
 
NJESIA ADMINISTRATIVE GOLEM
ADMINISTRATOR B.SULOVARI
                GOLEM
 
NJESIA ADMINISTRATIVE FIERSHEGAN
ADMINISTRATOR F. KRAKULLI
                FIERSHEGAN
 
NJESIA ADMINISTRATIVE KARBUNARE
ADMINISTRATOR E. HOXHA
                KARBUNARE
 
NJESIA ADMINISTRATIVE KRUTJE
ADMINISTRATOR  A.QOSE
                KRUTJE
 
NJESIA ADMINISTRATIVE KOLONJE
ADMINISTRATOR  V.DHIMA
                KOLONJE