​​​

Njësitë Administrative të Bashkisë Lushnje janë :

NJESITE   ADMINISTRATIVE

EMER MBIEMER

NR TEL.

E-MAIL

ALLKAJ

 

 

 

Administratori

BUJAR KULLOLLI

0683335622

bujarkullolli@gmail.com

BUBULLIME

 

 

 

Administratori

DRITAN MINO

0694331949

njesiabubullime@gmail.com

BALLAGAT

 

 

 

Administratori

QANI GRECA

0682455760

vojsavameco@gmail.com

HYSGJOKAJ

 

 

 

Administratori

VATH SHARKA

0682460022

njesiahysgjokaj@outlook.com

GOLEM

 

 

 

Administratori

JONIS KAPEDANI

0673561004

rbocik_golem@yahoo.com

DUSHK

 

 

 

Administratori

AFRIM DEDEJ

0682085975

nexhmije.tabaku@hotmail.com

KARBUNARE

 

 

 

Administratori

ZALO HOXHA0696009612


FIERSHEGAN

 

 

 

Administratori

EDMOND SKENDERI

0696382236

nertildahida@gmail.com

KOLONJE

 

 

 

Administratori

ARBER ABDURRAMANI

0692473565

njesiakolonje@gmail.com

KRUTJE

 

 

 

Administratori

AGIM QOSE

0683360888

almaveliu68@gmail.com

Nj. Adm. Nr. 1

 

 

 

Administratori

ERZEN QUKA

 

erzenquka1@gmail.com

Nj. Adm. Nr. 2

 

 

 

Administratori

ERJONA NIKOLLA

0696214128

 

Nj. Adm. Nr. 3

 

 

 

Administratori

OLIMBI SHARKA

0694401391

asimela.mela@hotmail.com

Nj. Adm. Nr. 4

 

 

 

Administratori

GENTIAN KORRESHI

0692185086

renkorreshi@gmail.com

Nj. Adm. Nr. 5

 

 

 

Administratori

EDLIRA MEZINI

0682992849

meziniedlira@gmail.com

 

 

 

 ​